Brukare: ordet som flera provtagare inte kunde

11/12/2013 kl 16:40admin Bli först med att kommentera! »

En provdel på högskoleprovet som vissa hatar och andra älskar är orddelen. Ett ord presenteras och sedan ska man välja vilket av de olika alternativen som är ett synonym med detta ord. Varje år visar det sig att vissa ord är speciellt svåra d.v.s. det är ovanligt många som har fel. År 2013 var det ordet brukare som skapade stor förvirring hos de personer som satt och genomförde högskoleprovet i jakten på eventuell plats på universitet eller högskola.

Ordet har funnits med länge i den svenska vokabulären men då med en annan betydelse än idag. Den ena betydelsen är lantbruksarrendator, den andra missbrukare av droger och den tredje betydelsen är en person som har ansvar för och kör en större maskin.

Något av dessa tre alternativ fanns inte med på högskoleprovet. Orsaken är att brukare idag främst används som en term för en person som på ett eller annat sätt får hjälp socialtjänsten. Tidigare kunde dessa kallas för klienter och ordet har införts för att på ett tydligt sätt markera att det är personen själv som kan göra val och förändra sin situation.

De som jobbar, jobbat eller på annat sätt haft kontakt med hemtjänsten/socialtjänsten borde inte ha haft problem med detta ord. Det är kanske också svaret på varför det var så få som klarade av denna högskoleprovsuppgift. Även om provet genomförs av människor i alla åldrar så är det en åldersgrupp som är överrepresenterad. Unga vuxna som antingen precis gått ut gymnasiet eller tagit några år på arbetsmarknaden innan de valt att fortsätta med vidare studier. Med tanke på att arbetsmarknaden ser ut som den gör just nu är det många som väljer att studera vidare direkt eftersom de iallafall inte ser någon chans till att få jobb med enbart gymnasiekompetens.

Då den största gruppen som genomför högskoleprovet alltså är mellan 18-25 år är det förståeligt att de inte kunde ordet som till största delen används mot äldre människor eller de som behöver hjälp av socialtjänsten. Av de som sitter med provet framför sig och valt att sikta på universitetsutbildning är det alltså få som har stött på ordet.

Men av detta kan även de som siktar på att göra Högskoleprovet 2014 dra en slutsats. Ska man få bra poäng på orddelen handlar det om att vidga sina vyer och lära sig ord som inte enbart cirkulerar i den värld som man lever i. Att läsa dagstidningar är ett mycket bra sätt då dessa ska förmedla nyheter till alla samhällsklasser samt till alla åldrar. Ett annat sätt är att försöka vara med i samhällsdebatter som förs i tidningar, tv och internet. Det är där de nyaste orden används flitigast och de som följt debatten kring vissa mindre bra företag inom äldreomsorgen hade definitivt fyllt i rätt resultat på orddelen där man skulle hitta synonym till ordet brukare.

Skriv en kommentar!

Vill du ha en profilbild till din kommentar här och till tusentals andra bloggar och forum? Ange din epostadress här och ladda upp en bild!

Optionally add an image (JPEG only)