Ett vanligt arbete?

14/02/2013 kl 12:00admin Bli först med att kommentera! »

Skolarbete ses ofta som något helt annat än vanligt arbete, men egentligen så är inte skillnaden så stor. Även elever har tider att passa, viktiga deadlines och mycket annat. Elever har visserligen ingen lön, men de får ofta bidag relaterat till att de verkligen sköter sitt arbete.

Tiden, den avgörande skillnaden

Den stora skillnaden mellan skolarbete och vanligt arbete är egentligen hur mycket tid man lägger på det hela. På ett vanligt arbete lägger man 40 timmar i veckan, ca 47-48 veckor om året, medan elever många gånger kanse bara har schemalagd tid 25-35 timmar i veckan. Dessutom kännetecknsas skolarbetet av att det finns upp emot åtta-tio veckors sammanlagd ledighet under året. Tidsmässigt är det alltså en rätt så betydande skillnad mellan hur mycket tid som är upplåst ett vanligt arbete jämfört med skolarbetet.

Trots detta så är det ändå skolan som är det avgörande för hur resten av livet utvecklar sig. Det är därför intressant att ställa sg frågan om det inte vore en god idé för många att lägga mera tid på skolarbetet. Det kanske finns en poäng i att ha som målsättning att åtminstone avsätta 40 timmar per vecka för skolarbetet.

Mer tid till skolarbetet

Ett sätt att göra detta kan vara att ägna tid åt skolarbetet i hemmet, att själv sätta sig och arbeta med olika uppgifter för att bätre förstå det som skolans olika ämnen och lektioner handlar om. Tyvärr så är detta inte alltid så enkelt, det kräver både skicklighet och disciplin; därför kan det vara en god idé att söka andra lösningar.

Hjälp på traven

Vad skulledå en lösning på detta kunna vara? Dels kan man tänka sig att olika former av läxhjälp kan vara en lösning. Där är både läxhjälp online och vanlig läxhjälp något som kan fylla en funktion för att underläta skolarbetet. En annan hjälp kan vara att tillsammans med några kamrater träffas och arbeta med olika uppgifter. Det kan också vara en bra idé att använda sig av privatlärare.

Poängen med den här typen av lösningar är att de gör det enklare, både att lära sig och att bli mera disciplinerad. Att ha bestämt sig för att ägna sig åt skolarbete är ingen garanti för att det blir av, risken är stor att man sätter sig vid datorn och kollar facebook istället. Om man däremot har en avtalad tid med en handledare, en privatlärare eller sina vänner, ja då blir det både roligare och framförallt enklare att verkligen lyckas med sitt skolarbete.

Skriv en kommentar!

Vill du ha en profilbild till din kommentar här och till tusentals andra bloggar och forum? Ange din epostadress här och ladda upp en bild!

Optionally add an image (JPEG only)